Allmänna villkor

Personuppgifter

I samband med din offertförfrågan eller att du kontaktar oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen(GDPR). Personuppgiftsansvarig är Fjällnära fastigheter. Fjällnära:s kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress samt IP-nummer. Ändamålet med Fjällnäras:s behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att

  1. Kunna skapa en faktura.

När du som kund väljer och e-posta till Fjällnära så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part eller skickas vidare till tredje land.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Ansvarig för behandlingen är Fjällnära.

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.

Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till:

Fjällnära Skilodges

fjallnaraskilodge19@gmail.com

Offertförfrågan

De priser som anges på https://fjallnara.net anges inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna är endast en uppskattning.

Nyckelutlämning

Lägenheterna är försedd med digitalt lås och strax innan er vistelse tilldelas ni en kod.

BETALNING

Vid bokning 150 dagar eller mer innan ankomst

Om du bokat tidigare än 150 dagar i förväg tar vi en depositionsavgift på 30% på totala uthyrningsavgiften. Den räknas av från hyran. Resterande belopp 70% av hyran betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.

Vid bokning senare än 149 dagar innan ankomst

Hela hyran (logipriset) skall betalas omgående.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Ingen betalningspåminnelse skickas. Om du betalt depositionsavgiften men missar betalning av resterande logibelopp, sänds en betalningspåminnelse, efter det räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

ORDNINGSREGLER

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boende och i övrigt. Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 6 000 SEK. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål eller konferens).

Ägaren av lägenheten har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om hyresgästen, eller någon i dennes sällskap, uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar vi hyresgästen en avgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. Vi förbehåller oss rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna hyresgästens tillhörigheter. Vi ansvarar inte för kvarglömda saker.